aglomeracja

Aglomeracja, aglomeracja miejska, aglomeracja miejsko-przemysłowa: zespół miast powiązanych funkcjonalnie, komunikacyjnie i gospodarczo.