Articles for tag: akapit, analiza, analiza dyskursu, analiza konwersacyjna, Dan Sperber, dyskurs, etnometodologia, Hipoteza Sapira-Whorfa, ideologia, język, kognitywistyka, komunikacja, krytyczna analiza dyskursu, lingwistyka kognitywna, metafora, metodologia nauk humanistycznych, Michel Foucault, Michel Pêcheux, nadawca, odbiorca, ostensja, Paul Grice, pragmatyka, reguła konwersacyjna, relewancja informacji, spójność teksu, strategia komunikacyjna, struktura, sytuacja komunikacyjna, tekst, tekst spójny, tekstologia, temat, teoria relewancji, wypowiedzenie, zdanie, zdarzenie językowe, Zellig Harris