Articles for tag: biżuteria, brąz, cyna, cynk, dzwon, folia, formierstwo, gips, kokila, ludwisarstwo, masa formierska, metale, metalurgia, miedź, mosiądz, nakurzanie, nakłucia, obciągnięcie, odlew, odlewanie ciśnieniowe, odlewnia, odlewnictwo, ołów, piasek, platerowanie, porcelana, pręt, przemysł elektromaszynowy, przemysł metalurgiczny, przenośnik, przypalenie, rura, rzeźba, Sèvres., siła bezwładności, siła ciążenia, spiż, srebro, stal, staliwo, stop, stopy drukarskie, stopy metali niezależnych, stopy tytanu, sztuka użytkowa, tworzywa sztuczne, Vannoccio Biringuccio, wosk, zabawki, żelazo, żeliwo, złotnictwo, złoto