Articles for tag: askryptor, deskryptor, dokumenty, milczenie informacyjne, odpowiednik słowny, odsyłacz, systemy informacyjno-wyszukiwawcze, szum informacyjny, słowo kluczowe, tezaurus, Warszawa, zbiór wyszukiwawczy