Articles for tag: aberracja, aberracja chromatyczna, aberracja sferyczna, aberracja światła, aberracje chromosomowe, aberracje optyczne, aberratio, achromatyzacja, aplanat, apochromat, chromatyczny, duplikacja, inwersja, norma, psychopatologia, zasada