odlewnictwo

Odlewnictwo: w technologii metali wykonywanie przedmiotów poprzez wypełnianie form ciekłym metalem, odlewanie. Także w innych dziedzinach – odlewy z tworzyw sztucznych, wytwarzanie porcelany.

Film animowany

Film animowany – utwór filmowy (gatunek filmowy i technika zdjęciowa) zrealizowany za pomocą metod animacji.