Articles for tag: ankieta, ankieta czytelnicza, ankieta statystyczna, ankietowany, apel, badania ankietowe, badania statystyczne, blankiet, czasopismo, dane statystyczne pierwotne, formularz, gazeta, kwestionariusz, marketing, metoda kwestionariuszowa, metodologia nauk humanistycznych, metodologia nauki, odpowiedź, prasa, pytanie, respondent, sondaż, wywiad