Articles for tag: agens, aktant, dopełnienie, języki ergatywne, pacjens, podmiot, rola semantyczna, semantyka językoznawcza, strona bierna, wskaźnik roli, wykładnik językowy, zdanie