Articles for tag: adres, adres czytelniczy, adres drukarski, adres e-mail, adres hołdowniczy, adres internetowy, adres wydawniczy, adresat, bibliografia, charakterystyka wyszukiwawcza, cyfry, dane, etykieta, hasło, indeks, informatyka, klucz, kod, litery, numer, petycja, poczta, prawo, rekord, sygnatura, tekst, telefonia, telegrafia, telekomunikacja, wskaźnik więzi, wyrażenie

wenuspaleo

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.