Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

Aida

Aida: opera Giuseppe Verdiego z 1871. Libretto: Antonio Ghislanzoni.

Film antywojenny

Film antywojenny (temat antywojenny): podgatunek dramatu wojennego.