Jednostka ad

Jednostka administracyjna pierwszego rzędu Jednostka administracyjna pierwszego rzędu (jednostki administracyjne pierwszego rzędu) – jednostki podziału terytorialnego, na które dzieli się bezpośrednio dane państwo,  względnie określone terytorium autonomiczne. Najwyższy szczebel podziału administracyjnego. W Polsce jednostką administracyjną pierwszego rzędu jest województwo. Potencjał gospodarczy i społeczny jednostek administracyjnych pierwszego rzędu wiąże się przede wszystkim ze stopniem rozwoju samorządności, w … Czytaj dalej