Articles for tag: adhezja, adsorpcja, aer, aeracja, gleba, hydrogeologia, ruda, skorupa ziemska, strefa, strefa utlenienia, wiatr, wietrzenie, woda, woda błonkowata, woda glebowa, woda higroskopijna, woda kapilarna, wody podziemne, wody zawieszone