Articles for tag: dekoracja, Florencja, fresk, Giotto, linia, malarze, Matka Boża, Orsanmichele, ołtarz, Pietro Lorenzetti, renesans, Santa Croce, święty Szczepan, święty Wawrzyniec, sztuka renesansu, sztuka Włoch, tryptyk, Uffizi, włoscy malarze, zwiastowanie