Articles for tag: filozofia nauki, Leszek Nowak, marksizm, materializm historyczny, metafizyka, metodologia nauk humanistycznych, metodologia nauki, polscy filozofowie, Poznań, poznańska szkoła metodologiczna, pozytywizm, UAM, Więckowice