Articles for tag: Agricola, Aldus Manutius, aldyny, Chemnitz, choroby zakaźne, Christoph Andreas Schlüter, drzeworyt, dżuma, farmaceuci, Galen, geolodzy, geologia, Georgius Agricola, Glauchau, górnictwo, Herbert Hoover, Hipokrates, humanizm, hutnictwo, ilust, język grecki, kopalnia, lekarze, leksykografia, Lipsk, metal, metalurgia, mineralodzy, mineralogia, minerały, niemieccy lekarze, niemieccy uczeni, Pliniusz, pompa, postacie renesansu, różdżka, Saksonia, słowniki, Uniwersytet w Lipsku, Vannoccio Biringuccio, wiatr, wiatrak, woda