Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

Strefa aeracji

Strefa aeracji, strefa nawietrzona, strefa napowietrzenia: strefa w obrębie skorupy ziemskiej, warstwa przepuszczalnego gruntu częściowo wypełniona powietrzem.

Proces adiabatyczny

Przemiana adiabatyczna, proces adiabatyczny: proces termodynamiczny w układzie izolowanym od otoczenia.