Articles for tag: aliteracja, błąd, błąd frazeologiczny, błąd leksykalny, błąd stylistyczny, błędy językowe, eufonia, norma językowa, styl, stylistyka, tautologia, wartość stylistyczna, znaczenie właściwe wyrazu, zrozumiałość, zrozumiałość wypowiedzi