Articles for tag: apostrofa, argumentum ad verecundiam, autorytet, filozofia średniowieczna, opinia, opinio, opinio communis, opinio vulgaris, paradoks, rozsądek, sentencje, sentencje łacińskie, via media