Articles for tag: accusativus cum infinitivo, aspekt, bezokolicznik, czasownik, fleksja, gramatyka transformacyjno-generatywna, język polski, konferencja, modalność, rodzajnik, verbum finitum, węzeł morfologiczny, wskaźnik syntaktyczny, znaczenie wyrazu