Articles for tag: analogia, błąd, błąd frazeologiczny, błędna analogia, frazeologia, kontaminacja, kontaminacja frazeologiczna, oryginalność, pleonazm, synonim, tautologia, usterka językowa, wyraz, wyrażenie, związek frazeologiczny, zwrot