Articles for tag: alternacja, analogia, Berlin, dialekt kaszubski, esperanto, Ferdinand de Saussure, fonem, Jan, Jan Baudouin de Courtenay, Jena, język, język polski, język rosyjski, języki indoeuropejskie, języki słowiańskie, językoznawcy, Kazań, kazańska szkoła lingwistyczna, Kazimierz Nitsch, leksykografia, Lipsk, ludzie związani z Krakowem, ludzie związani z Warszawą, mowa, Petersburg, polscy językoznawcy, Prace Filologiczne, Praga, praska szkoła strukturalistyczna, sanskryt, Tartu, Uniwersytet Warszawski