Articles for tag: Absolut, Anzelm z Canterbury, Bóg, Byt, coincidentia oppositorum, Duns Szkot, eklektyzm, filozofia religii, filozofia średniowieczna, Franciszek Suárez, metafizyka, Mikołaj z Kuzy, osoba, religia, teologia naturalna, Tomasz z Akwinu, uczona niewiedza, William Ockham

Absolut: filozofia średniowieczna

Absolut: filozofia średniowieczna Główny artykuł: Absolut. Absolut w filozofii średniowiecznej – u zarania dojrzałej myśli średniowiecza Bóg rozumiany jako Absolut obecny jest wyraźniej w przedstawionej przez Anzelma z Canterbury koncepcji ontologicznego dowodu na istnienie Boga: u Anzelma z Canterbury jest to jednak wciąż koncepcja o charakterze w dużej mierze apologetycznym. Pełną i pozbawioną dominacji elementu apologetycznego, tj. czysto filozoficzną i ...