Articles for tag: aluzja, Amsterdam, Annibale Carracci, Antwerpia, gildia, Jan Mandyn, Joachim Beuckelaer, malarze, manieryzm, martwa natura, mięso, niderlandzcy malarze, Nieuwe Kerk, ołtarz, Pieter Aertsen, Pieter Bruegel starszy, Pieter Pietersz, pokłon pasterzy, ryby, sztuka niderlandzka, sztuka renesansu, talerz, tryptyk, ucieczka do Egiptu, ukrzyżowanie, życie codzienne