Articles for tag: baronet, eufemizm, gentleman, Jane Grey, knight, księżniczka, lady, lord, nacechowaność, tytulatura

Arkusz

Arkusz: w poligrafii i edytorstwie miara objętości tekstu. Wyróżnia się najczęściej arkusz wydawniczy, arkusz autorski (około 40000 znaków drukarskich) i arkusz drukarski. Arkusz papieru i inne rodzaje arkuszy.