Articles for tag: aer, aeracja, gleba, napowietrzanie, powietrze, rolnictwo, trawa, trawnik, wentylacja, wertykulacja

aeracja

Aeracja, aeracja gleby, aeracja gruntu, napowietrzanie - wymiana powietrza atmosferycznego z powietrzem zawartym w glebie. W ogrodnictwie i rolnictwie: zabieg pielęgnacyjny służący ułatwieniu wnikania do gleby powietrza, a także wody i nawozów.