Articles for tag: archiwistyka, Bandtkie, bibliografia, bibliotekarz, dialekt śląski, drukarstwo, guwerner, Halle, historycy, Jakub Parkoszowic, Jan Wincenty Bandtkie, Jena, Jerzy, Jerzy Bandtkie, językoznawcy, Kornowie, księgoznawstwo, ludzie związani z Krakowem, ludzie związani z Lublinem, ludzie związani z Wrocławiem, nauczyciele, Ojcze Nasz, polscy historycy, polscy językoznawcy, Psałterz Floriański, Śląsk, słowniki, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Jagielloński

Akademie literckie

Akademie literackie: instytucje stanowiące stowarzyszenia pisarzy, literaturoznawców i krytyków literackich, mające na celu koordynację życia literackiego i dyskusję o literaturze.