Articles for tag: karta tytułowa, książka, publikacja, serie wydawnicze, strona, Tom, tytuł

kontrtytuł

Kontrtytuł, tytuł zbiorowy, tytuł nadrzędny, tytuł seryjny: informacje formalne umieszczane na drugiej stronnicy książki wchodzącej w skład publikacji wielotomowych i publikacji seryjnych.