jonosfera

Jonosfera: warstwa atmosfery zawierająca dużą ilość wolnych jonów i elektronów.

Abisal

Abisal, także w formie abysal oraz sfera abisalna, sfera głębinowa – w hydrologii: najgłębsza sfera w morzach i oceanach (także głębokich jeziorach), strefa przydenna.

Atmosfera

Atmosfera, atmosfera Ziemi, atmosfera Ziemska: powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię.