Articles for tag: apla, czasopismo, gazeta, kolor, kolumna, plakat, poddruk, poligrafia, płaszczyzna, tinta, tło

Apla

Apla: w poligrafii - płaszczyzna w całości zadrukowana jednym kolorem, nierastrowana (bez punktów rastrowych). Efektem jest jednolita powierzchnia druku. W sztukach plastycznych - część rysunku (kreskowego) lub część obrazu (półtonowego) pokryta jednolitym - najczęściej ciemnym - kolorem.