Articles for tag: architektura, architektura renesansu, architektura Włoch, artysta, budownictwo, estetyka, harmonia, Leon Battista Alberti, literatura nowołacińska, literatura włoska, proporcja, sztuka renesansu, sztuka Włoch, teoria sztuki, traktat, Witruwiusz

Akademizm

Akademizm: kierunek w sztuce XIX wieku, głównie w malarstwie. Najszerszej obecny w sztuce francuskiej. Eklektyzm, nawiązanie do uznawanych za doskonałe dawniejszych stylów artystycznych, nawiązanie do estetyki antycznej, zamiłowanie do tematyki historycznej.