Articles for tag: antena, dipol, jonosonda, kompatybilność elektromagnetyczna, promieniowanie, radiogoniometria, radiotechnika, RTV, sieć telekomunikacyjna, sieci bezprzewodowe, telekomunikacja, telewizja, urządzenia telekomunikacyjne

wenuspaleo

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.