Błąd stylistyczny

Błąd stylistyczny: naruszenie normy językowej w zakresie stylu.

Błąd frazeologiczny

Błąd frazeologiczny – błąd językowy, niewłaściwe połączenie jednego lub kilku wyrazów w jedno wyrażenie lub zwrot; naruszenie normy językowej w zakresie frazeologii.