Aktorstwo

Aktorstwo, sztuka aktorska: odgrywanie przez aktorów roli w filmie i na scenie.

Film artystyczny

Film artystyczny: film świadomie realizujący funkcje estetyczne.

Sztuka abstrakcyjna

Sztuka abstrakcyjna, abstrakcjonizm: kierunek w sztuce współczesnej.