Articles for tag: cykl literacki, elegia, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Karpiński, gatunki literackie, lament, liryka, literatura średniowieczna, literatura staropolska, nenia, planctus, Sebastian Fabian Klonowic, śmierć, średniowiecze - literatura polska, sztuka sepulkralna, tren, żale

Aegikranion

Aegikranion Aegikranion (zlatynizowane aegikranium, aegicranium) – w terminologii sztuk pięknych: dekoracyjny element architektoniczny, ornament w kształcie czaszki kozy (kozła) lub barana w ujęciu frontalnym. Typowy dla sztuki starożytności klasycznej, najczęściej występował w sztuce sakralnej (dekoracja ołtarzy) oraz w sztuce sepulkralnej (dekoracja grobów). Zazwyczaj jako dekoracja rzeźbiarska, często w formie fryzu, płaskorzeźby, reliefu. Pierwotnie aegikranion symbolizował ...