Articles for tag: animal, animal rationale, animal significans, animal symbolicum, antropologia filozoficzna, antropologia kulturowa, człowiek, Ernst Cassirer, Esej o człowieku, filozofia kultury, Homo sapiens, język, komunikacja, neokantyzm, sentencje łacińskie, sygnał, symbol, zwierzę

Technika analogowa

Technika analogowa, analogowa technika zapisu tekstu, dźwięku i obrazu, zapis analogowy: metody i środki tradycyjne służące do wysyłania, przetwarzania i przesyłania sygnałów analogowych (technika analogowa) oraz do ich rejestracji (zapis analogowy). Przekaz przetwarzany jest za pomocą sygnału elektrycznego, oddając częstość (frekwencję) zjawiska i natężenie zjawiska (np. jaskrawość, głośność) na zasadzie pełnej odpowiedniości.