Articles for tag: budowa rzeczowników, ekonomia języka, jeden, nazwa, styl dziennnikarski, słowotwórstwo, uniwerbizacja, verbum