Articles for tag: analiza, analiza językowa, analiza tekstu, dystrybucja, gramatyka generatywna, gramatyka transformacyjno-generatywna, metoda transformacyjna, metodologia nauk humanistycznych, strukturalizm, transformacja, Zellig Harris