Articles for tag: afabularny, antyteza, aria, atrakcja, atrakcyjność, atrakcyjny, biomechanika, dialektyka, Eisenstein, estetyka, fabuła, kontrast, metafora, montaż, montaż atrakcji, montaż filmowy, refren, Robert Altman, strajk, synteza, teoria filmu, teza, Walter Rutmann, Wsiewołod Meyerhold