Articles for tag: budowa, budowa słowotwórcza, części mowy, język polski, podstawa słowotwórcza, przymiotnik, przymiotnik złożone, przymiotniki odczasownikowe, przymiotniki odprzymiotnikowe, przymiotniki odprzysłówkowe, przymiotniki odrzeczownikowe, stopniowanie przymiotników, słowotwórstwo, zrost, związek rządu, złożenie