Articles for tag: aluminium, ciśnienie, cynk, magnez, miedź, odlewanie ciśnieniowe, odlewnictwo, powietrze, przemysł elektromaszynowy, przemysł metalurgiczny, stop, stopy metali niezależnych

Amalgamacja

Amalgamacja, amalgamacja kulturowa: mieszanie się elementów wielu kultur. Koncepcja Ludwika Gumplowicza. Kontekst rasistowski w Stanach Zjednoczonych (amaglamation).