bank

Bank (banki): samodzielna instytucja finansowa przeprowadzająca transakcje finansowe związane z obiegiem i gromadzeniem pieniądza (operacje pieniężne).

Chory Bachus

“Chory Bachus”, “Bacchino malato”: obraz Caravaggia z 1594 roku