Articles for tag: antycypacja, bodziec, egzystencjalizm, epikureizm, fenomenologia, flash forward, Francis Bacon, hipoteza, Kant, kunktacja, prakseologia, prolepsis, rekonstrukcja dokumentalna, stoicy