Abydos

Abydos: miasto w starożytnym Egipcie.

alabaster

Alabaster: minerał, głównie alabaster gipsowy, także kalcytowy.

Aida

Aida: opera Giuseppe Verdiego z 1871. Libretto: Antonio Ghislanzoni.