Articles for tag: ablativus absolutus, Absolut, absolutivum, absolutny, język grecki, język polski, konstrukcja absolutna, konstrukcja składniowa, sanskryt, składnia, staro-cerkiewno-słowiański, związek przynależności, łacina