Articles for tag: acta martyrum, Andrzej Zbylitowski, Atanazy Wielki, biografia, biografistyka, choroba, cud, cykl literacki, gatunki literackie, hagiografia, historia medycyny, Jan Długosz, Jan z Koszyczek, legenda, legenda hagiograficzna, legendarium, Leon Battista Alberti, literatura parenetyczna, męczennicy, Nepos, oficjum, panegiryk, passio, Paweł z Krosna, pieśń, Piotr Skarga, Plutarch, romans, Stanisław Piskorski, Sulpicjusz Sewer, Swetoniusz, święci, święty Hieronim, vita, Wincenty Kadłubek, Wincenty z Kielczy, źródła historyczne, życie, żywoty, żywoty świętych, Złota legenda