Socjologia rachunkowości

Socjologia rachunkowości: subdyscyplina socjologii – badania socjologiczne nad rachunkowością z wielu perspektyw.

Plotka

Plotka: zjawisko społeczno-kulturowe, fałszywa wiadomość powtarzana z ust do ust. Plotka w perspektywie antropologicznej.