Articles for tag: akwizycja, akwizytor, handel, komiwojażer, marketing, reklama, sprzedaż

Akwizycja

Akwizycja: forma dystrybucji bezpośredniej i aktywizacji sprzedaży obejmująca bezpośredni kontakt pracowników przedsiębiorstwa z nabywcami, przede wszystkim tzw. sprzedaż "od drzwi do drzwi" (w języku angielskim door-to-door selling).