Articles for tag: dygresja, ekskurs, fabuła, figury myśli, figury retoryczne, kompozycja sternowska, Laurence Sterne, narracja, parenteza, poemat dygresyjny, spójność, sternizm