Articles for tag: akt, aktualizm, aktualizm geologiczny, analogia, biologia, Charles Lyell, darwinizm, ekscepcjonalizm, ewolucja, filozofia nauki, filozofia przyrody, geologia, Georges Cuvier, gradualizm, James Hutton, Karol Darwin, katastrofa, katastrofizm, osady, paleogeografia, paleogeomorfologia, Pliniusz, przeszłość, rekonstrukcja, sedymentologia, skorupa ziemska, Stephen Jay Gould, Ziemia, życie