Articles for tag: aparat, Christian Metz, instytucja kinematograficzna, Jean-Louis Baudry, kamera, odbiorca wirtualny, projektor, psychoanaliza, semiotyka, skopofilia, teoria filmu